พระสมเด็จวังหน้า

พระสมเด็จวังหน้า

พระสมเด็จวัดพระแก้ว (วังหน้า)

พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว (วังหน้า) ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก (พิธีหลวง) โดย  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆัง และคณะสงฆ์ระดับเกจิอาจารย์ (ที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน และพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายรูป) สร้างโดย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ อุปราชองค์สุดท้ายแห่งราชวงค์จักรีร่วมกับ เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุญนาค) หรือเจ้าคุณกรมท่า เนื่องในวรโรกาส เฉลิมครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ปี พ.ศ. 2411 พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว (วังหน้า) สร้างและปลุกเสกขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2412 ช่วงเวลาก่อนที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ จะสิ้นชีพตักษัย 3 ปี แกะแม่แบบโดยช่างสิบหมู่วังหน้าและเสาะแสวงหามวลสารจากต่างประเทศ โดยท่านเจ้าคุณกรมท่า ...... เนื่องจากเป็นพิธี มหาพุทธาภิเษก (พิธีหลวง) ตามหลักราชประเพณีโบราณ ที่ถูกต้อง ด้วยเหล่าบรรดาพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าในยุคนั้น พระชุดนี้จึงมีพลังพุทธคุณ และอิทธิคุณที่สูงมาก (จากการตรวจจับพลังของผู้มีญาณฯ) ผู้ที่มีพระชุดนี้จึงควรเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะจะหาไม่ได้อีกแล้ว ในอนาคต