พระสมเด็จวังหน้า

พระสมเด็จวังหน้า

พระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆัง  มีมากมายหลายแบบ  ตามการออกแบบ   ของช่างแกะแบบพิมพ์    ตั้งแต่ช่างชาวบ้านในยุคแรก  ไปจนถึงช่างหลวง  หรือ ช่างสิบหมู่  อย่าง หลวงสิทธิการ   และ หลวงวิจารณ์เจียรนัย   โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พรหมรังสี) ท่านได้จัดสร้างขึ้น จำนวน ประมาณ  84,000 องค์ (ตามพระธรรมขันธ์ ของ พุทธศาสนา)   เริ่มตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2380 – 2415   มีหลากหลายพิมพ์ ซึ่งมีผงมวลสารที่เป็นส่วนผสมหลากหลายประเภท   (แต่มวลสารศักดิ์สิทธิ์หลัก ๆ จะอยู่ครบ)    จึงทำให้เนื้อพระ และสีของพระแตกต่างกันไป  การจัดสร้าง จะทำด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องจักร) จึงทำให้พิมพ์ทรงมีความแตกต่างกันไปบ้าง เพราะกดพิมพ์ด้วยมือ  ถึงแม้จะเป็นพิมพ์เดียวกันก็ตาม  ....

พระสมเด็จวัดพระแก้ว (วังหน้า)

พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว (วังหน้า) ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก (พิธีหลวง) โดย  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆัง และคณะสงฆ์ระดับเกจิอาจารย์ (ที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน และพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายรูป) สร้างโดย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ อุปราชองค์สุดท้ายแห่งราชวงค์จักรีร่วมกับ เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุญนาค) หรือเจ้าคุณกรมท่า เนื่องในวรโรกาส เฉลิมครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ปี พ.ศ. 2411 พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว (วังหน้า) สร้างและปลุกเสกขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2412 ช่วงเวลาก่อนที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ จะสิ้นชีพตักษัย 3 ปี แกะแม่แบบโดยช่างสิบหมู่วังหน้าและเสาะแสวงหามวลสารจากต่างประเทศ โดยท่านเจ้าคุณกรมท่า ...... เนื่องจากเป็นพิธี มหาพุทธาภิเษก (พิธีหลวง) ตามหลักราชประเพณีโบราณ ที่ถูกต้อง ด้วยเหล่าบรรดาพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าในยุคนั้น พระชุดนี้จึงมีพลังพุทธคุณ และอิทธิคุณที่สูงมาก (จากการตรวจจับพลังของผู้มีญาณฯ) ผู้ที่มีพระชุดนี้จึงควรเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะจะหาไม่ได้อีกแล้ว ในอนาคต